Statistikas tabula

Veselības stāvokļa pašnovērtējums pēc dzimuma un vecuma grupām (%)

VPG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti