Statistikas tabula

Veselības stāvokļa pašnovērtējums pēc dzimuma un vecuma grupām (%)

VPG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 15.01.2021