Statistikas tabula

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pēdējo 12 mēnešu laikā 2014. gadā (%)

VEA010
Dati atjaunoti