Statistikas tabula

Iedzīvotāju fiziskā aktivitāte darbā 2017. gadā (%)

Tabulas kods datubāzē
MOD17_08