Statistikas tabula

Apgabaltiesu darbības rādītāji apelācijas instancē

TKG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti