Statistikas tabula

Apgabaltiesu darbības rādītāji apelācijas instancē

TKG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 18.05.2020