Statistikas tabula

Bērna aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana gada beigās

Tabulas kods datubāzē
SDG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Aizgādība

Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Rūpes par bērnu nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu.