Statistikas tabula

Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. euro)

SDG150
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti