Statistikas tabula

Strādājošo pirktspēja

Tabulas kods datubāzē
PPG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Strādājošo pirktspēja
Preces (kilogramos, litros, gabalos un citās vienībās), kuras vidēji katrs strādājošais varētu nopirkt, ja mēneša vidējo neto darba samaksu izlietotu kādas vienas preces iegādei.