Statistikas tabula

Nodarbinātības rādītāji Baltijas valstīs (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG430
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 22.02.2019