Statistikas tabula

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc darba nemeklēšanas iemesla

NBG340
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 24.02.2020