Statistikas tabula

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc darba nemeklēšanas iemesla

Tabulas kods datubāzē
NBG340
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti