Statistikas tabula

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG320
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 22.02.2019