Statistikas tabula

Bezdarbnieki ar darba pieredzi pēc darba pārtraukšanas iemesla un dzimuma

NBG280
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 24.02.2020