Statistikas tabula

Bezdarbnieki ar darba pieredzi pēc darba pārtraukšanas iemesla un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG280
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti