Statistikas tabula

Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pa vecuma grupām un pēc dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG220
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti