Statistikas tabula

Darbinieki (darba ņēmēji) pēc profesijas un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG200
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti