Statistikas tabula

Bezdarba līmenis pēc tautības un dzimuma (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG022
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti