Statistikas tabula

Nodarbinātības līmenis pēc tautības un dzimuma (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG021
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 24.02.2020