Statistikas tabula

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc statusa pa ceturkšņiem

NB270c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 4. ceturksni 24.02.2021