Statistikas tabula

Bezdarbnieki pēc darba meklēšanas ilguma pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB250c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti