Statistikas tabula

Bezdarbnieki pa profesiju grupām pēdējā darbavietā pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB222c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti