Statistikas tabula

Bezdarbnieki pa profesiju grupām pēdējā darbavietā pa ceturkšņiem

NB222c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 4. ceturksni 24.02.2021