Statistikas tabula

Bezdarbnieki pa profesiju grupām pēdējā darbavietā pa ceturkšņiem

NB222c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti