Statistikas tabula

Blakusdarbā nodarbinātie pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB170c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti