Statistikas tabula

Blakusdarbā nodarbinātie pēc nodarbinātības statusa pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB160c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti