Statistikas tabula

Nepilna darbalaika iemesli pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB111c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti