Statistikas tabula

Nodarbinātie pēc papildu izglītības pa ceturkšņiem

NB090c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 4. ceturksni 24.02.2021