Statistikas tabula

Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā

NB002m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada novembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada decembri 20.01.2021
Par 2021. gada janvāri 18.02.2021
Par 2021. gada februāri 18.03.2021