Statistikas tabula

Ilgstošā bezdarba līmenis (ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā) pēc dzimuma (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG261
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars
Ilgstošo (12 mēnešus un ilgāk) bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā.