Statistikas tabula

Nodarbinātie pēc statusa un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti