Statistikas tabula

Nodarbinātie pēc saimniecisko darbību veidu grupas un dzimuma (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
NBG082
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums