Statistikas tabula

Bezdarba līmenis pēc dzimuma un vecuma grupām pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB190c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Bezdarba līmenis

Bezdarbnieku īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā.