Statistikas tabula

Nepilna darbalaika iemesli pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB111c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Nepilns darbalaiks

Nostrādātais laiks, kas parasti ir mazāks par 40 stundām nedēļā (nepilna slodze, nepilna darba diena vai nepilna darba nedēļa), kā arī to personu, kuras pašas sevi uzskata par nepilnu darbalaiku strādājošām (neatkarīgi no nostrādāto stundu skaita).