Preses relīze

Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2008. gada ceturtajā ceturksnī

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji

Ekonomiski aktīvos iedzīvotājus jeb darbaspēku veido nodarbinātās personas un personas, kas aktīvi meklē darbu, vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

2008. gada 4. ceturksnī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar 2007. gada attiecīgo periodu, ir samazinājies par 0,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie darbaspēka izlases apsekojuma rezultāti par 2008. gada 4. ceturksni1. Divas trešdaļas (67%) iedzīvotāju šajā vecuma grupā bija ekonomiski aktīvi - vīriešu vidū šis rādītājs bija 73,4%, bet sieviešu – 61,4%.

Nodarbinātie iedzīvotāji

Kopumā valstī bija nodarbināti 1085,6 tūkst. cilvēku (60,4% no iedzīvotāju kopskaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Tikai 4,9% no tiem dažādu iemeslu dēļ nestrādāja (atvaļinājums, slimība, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības). Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, 2008. gada 4. ceturksnī samazinājās gan nodarbināto iedzīvotāju skaits (2007. gada 4. ceturksnī tas bija 1148,8 tūkst. cilvēku), gan nodarbināto īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā (2007. gada 4. ceturksnī šis rādītājs veidoja 63,7%).

2008. gada 4. ceturksnī nodarbināto kopskaitā vīriešu bija nedaudz vairāk nekā sieviešu, attiecīgi 50,6% un 49,4%.

Iedzīvotājiem iztikas līdzekļi parasti veidojas no dažādiem ienākumu veidiem, tādēļ apsekojuma laikā respondenti uzrādīja vairākus ienākumu avotus. Apkopotie rezultāti liecina, ka būtiskākais no tiem bija darba samaksa – gandrīz trim piektdaļām (55,9% no iedzīvotājiem vecumā 15-74 gadi).

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba algas lieluma, procentos

2007. gada 4.cet

2008. gada 4. cet.

100,0

100,0

Līdz Ls 200,00

33,4

25,0

Tai skaitā:

darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk²

7,5

9,3

Ls 200,01 - 300,00

21,1

23,5

Ls 300,01 - 500,00

20,1

27,2

Ls 500,01 - 1000,00

5,3

9,3

Ls 1000,01 un vairāk

0,7

0,9

Netika aprēķināta vai izmaksāta

3,2

3,5

Nav uzrādīts

16,2

10,6


Darba meklētāji

Par darba meklētājiem uzskatāmas personas vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pārskata nedēļā nekur nestrādāja un nebija pagaidu prombūtnē no darba (atvaļinājums, slimība, u.c.), pēdējo četru nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu un darba atrašanas gadījumā bija gatavas tuvāko divu nedēļu laikā sākt strādāt. To skaitā ir gan Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, gan personas, kas meklēja darbu izmantojot citas darba meklēšanas iespējas.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2008. gada 4. ceturksnī Latvijā bija 118,7 tūkst. darba meklētāju jeb 9,9% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un darba meklētājiem). Darba meklētāju skaits un īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā 2008. gada 4. ceturksnī palielinājies gan, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (2007. gada 4. ceturksnī darba meklētāji bija 64,3 tūkst. cilvēki, īpatsvars – 5,3%), gan 2008. gada 3. ceturksni (atbilstoši 87,3 tūkst. cilvēki un 7,2%). Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī 2008. gada 4.ceturksnī bija augstāks nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 11,4% un 8,2%. Gandrīz ceturtā daļa (23,8%) no darba meklētājiem bija ilgstošie darba meklētāji.

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

Bez nodarbinātajiem un darba meklētājiem ir daļa iedzīvotāju, kas netiek uzskatīti par darbaspēku - tie ir ekonomiski neaktīvi. 2008. gada 4.ceturksnī ekonomiski neaktīvi bija 592,1 tūkst. cilvēku, un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (2007. gada 4. ceturksnī rādītājs bija 590,6 tūkst.), to skaits ir palielinājies par 0,3%.

Īpaša uzmanība šajā grupā jāpievērš personām, kas ir potenciālie darba meklētāji, bet ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī nezin, kur un kā to meklēt. Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2008. gada 4. ceturksnī valstī tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 21,7 tūkst., tas ir 3,7% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita. To skaits, salīdzinot ar 2007. gada 4. ceturksni, ir palielinājies par 9,1 tūkst.

2008. gada 4. ceturksnī nedaudz vairāk nekā divas piektdaļas (41,2%) no ekonomiski neaktīvajām personām veidoja pensionāri, katrs trešais (32,7%) bija skolnieks vai students, kas mācījās pa dienu un pārskata nedēļā nestrādāja, katrs vienpadsmitais ekonomiski neaktīvais iedzīvotājs sevi uzskatīja par mājsaimnieku/-ci (8,9%), bet katrs trīspadsmitais bija ilgstoši slimojošs iedzīvotājs vai invalīds (7,9%).

Plašāka informācija par darbaspēka apsekojuma rezultātiem ir pieejama CSP mājas lapas datu bāzē.

Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji Baltijas valstīs

Nodarbinātības līmenis, %

Darba meklētāju īpatsvars, %

2007.gada

2008.gada

2007.gada

2008.gada

4.cet.

3.cet.

4.cet.

4.cet.

3.cet.

4.cet.

Latvija

63,7

63,0

60,4

5,3

7,2

9,9

Lietuva

57,9

58,6

4,2

6,0

Igaunija

62,8

63,6

4,1

6,2

Personas 15-74 gadu vecumā.

Datu avots: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

… dati par 2008.gada 4.ceturksni pagaidām nav pieejami.

1 Nejaušās izlases rezultātā 4.ceturksnī tika atlasītas 6 tūkst. mājsaimniecību, kurās aptaujāja 7,8 tūkst. cilvēku vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Līdz ar to iegūtie rezultāti par situāciju darba tirgū un iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti aptver šo vecuma grupu. Apsekojuma datu vispārināšanai tiek izmantots iedzīvotāju skaits 2008. gada sākumā.

2 2007. gadā minimālā alga Ls 120, 2008. gadā minimālā alga Ls 160.

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 7366886
Zaiga Priede

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi