Preses relīze

2018. gada 3. ceturksnī nodarbinātības līmenis sasniedzis 65,3 %

2018. gada 3. ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 920,1 tūkstotis jeb 65,3 % iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Darbaspēka apsekojuma rezultāti. Gada laikā nodarbinātības līmenis palielinājās par 1,7 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits – par 17,2 tūkstošiem. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, nodarbinātības līmenis palielinājās par 0,9 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits – par 10,5 tūkstošiem.

Lai gan kopš 2012. gada 4. ceturkšņa nodarbinātības līmenis Latvijā ir pārsniedzis Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidējo līmeni (2018. gada 2. ceturksnī ES – 60,5 %), 3. ceturksnī tas bija zemākais starp Baltijas valstīm – Igaunijā nodarbinātības līmenis bija 68,2 %, bet Lietuvā – 65,4 %.

2018. gada 3. ceturksnī nodarbinātības līmenis jauniešiem 15–24 gadu vecumā bija 36,2 %, kas ir par 1,3 procentpunktiem augstāks nekā attiecīgajā periodā pērn. Nodarbināti bija 62,7 tūkstoši jauniešu.

3. ceturksnī pamatdarbā nodarbinātie nedēļā nostrādāja vidēji 38,8 stundas, kas ir tikpat daudz, cik šajā periodā gadu iepriekš.

Gada laikā darbinieku (darba ņēmēju) īpatsvars, kuru darba samaksa pēc nodokļu nomaksas bija līdz 450 eiro mēnesī, samazinājies līdz 28,9 % (kritums par 10,0 procentpunktiem). Minimālo algu¹ vai mazāk saņēma 124,2 tūkstoši jeb 15,3 % darbinieku, kas ir par 3,4 procentpunktiem mazāk nekā 2017. gada 3. ceturksnī.

Savukārt darbinieku īpatsvars, kuru neto darba samaksa bija no 450 līdz 700 eiro, gada laikā palielinājās par 0,7 procentpunktiem (3. ceturksnī – 33,5 %), bet to, kuru darba samaksa bija no 700 līdz 1400 eiro, pieauga par 6,3 procentpunktiem (3. ceturksnī – 27,1 %).

Gada laikā 1400 eiro un vairāk saņēmušo personu īpatsvars palielinājies par 1,6 procentpunktiem.

2018. gada 3. ceturksnī 3,3 % darbinieku atalgojums netika aprēķināts vai izmaksāts, bet 3,0 % darba samaksas lielumu nenorādīja.

Darbinieku sadalījums pēc mēneša neto darba samaksas lieluma pamatdarbā
(procentos)

 

2017. g. 3. cet.

2018. g. 2. cet.

2018. g. 3. cet.

Darbinieki

100,0

100,0

100,0

līdz 450,00 EUR

38,9

30,6

28,9

darbinieki, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk

18,7

17,4

15,3

450,01–700,00 EUR

32,8

34,9

33,5

700,01–1400,00 EUR

20,8

25,3

27,1

1400,01 EUR un vairāk

2,6

3,6

4,2

netika aprēķināta vai izmaksāta

2,9

3,0

3,3

netika norādīta

2,0

2,6

3,0

2018. gada 3. ceturksnī Darbaspēka apsekojumā par ekonomisko aktivitāti piedalījās 4,1 tūkstotis mājsaimniecību, kurās aptaujāja 7,3 tūkstošus iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

¹ 2017. gadā minimālā darba alga bija 380 eiro, 2018. gadā – 430 eiro.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Sandra Ceriņa
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
E-pas
ts: Sandra.Cerina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366653

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi