Statistikas tēmas

Nodarbinātība un bezdarbs

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Bezdarba līmenis turpina samazināties

Bezdarba līmenis turpina samazināties

2018. gadā bija 72,8 tūkstoši bezdarbnieku.

Nodarbinātības līmenis pieaug

Nodarbinātības līmenis pieaug

Nodarbinātības līmenis pērn Latvijā bija 64,5 %.

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes