Statistikas tabula

Nabadzības riska indekss, kas piesaistīts konkrētam laika posmam (%)

NIG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 22.12.2020