Statistikas tabula

Nabadzības riska indekss pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa, iedzīvotāju dzimuma un vecuma (%)

NIG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 17.01.2020