Statistikas tabula

Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiesti atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas (%)

Tabulas kods datubāzē
MNG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti