Statistikas tabula

Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiesti atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas (%)

MNG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti