Statistikas tabula

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas (%)

Tabulas kods datubāzē
MNG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 26.04.2019
Par 2019. gadu 27.04.2020