Statistikas tabula

Mājsaimniecību nodrošinātība ar ilglietošanas precēm (%)

Tabulas kods datubāzē
MNG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti