Statistikas tabula

Mājsaimniecību nodrošinātība ar ilglietošanas precēm (%)

MNG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 24.04.2020