Statistikas tabula

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas (%)

MNG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti