Statistikas tabula

Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma (%)

MIG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 28.01.2021