Statistikas tabula

Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma (%)

Tabulas kods datubāzē
MIG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 28.02.2019