Publikācija

Nabadzības risks un sociālā atstumtība Latvijā 2018. gadā

Informatīvajā apskatā tiek aplūkots rādītājs, kas atspoguļo nabadzības risku un sociālo atstumtību, kā arī tiek analizētas rādītāja dimensijas (nabadzības risks, zema darba intensitāte, dziļa materiālā nenodrošinātība), pamatojoties uz datiem, kas tiek iegūti ikgadējā Eiropas Savienības statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2019. gada apsekojums). Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss nabadzības un sociālās atstumtības riska rādītāju apraksts.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
10
Periodiskums
Nav
Formāts
A4
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
2020/08
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas