Preses relīze

Par mājsaimniecību materiālā stāvokļa pašnovērtējumu 2007.gadā

 

Centrālās statistikas pārvaldes veiktā mājsaimniecību budžetu pētījuma provizoriskie dati par mājsaimniecību materiālā stāvokļa pašnovērtējumiem 2007. gadā liecina, ka dominējošais sava materiālā stāvokļa subjektīvais pašnovērtējums joprojām ir “neesam ne bagāti, ne nabadzīgi”. Šādu viedokli 2007. gadā paudušas 62,7% Latvijas mājsaimniecību, kas ir nedaudz vairāk nekā 2006. gadā (62,2%). Tāpat nemainīgs un pavisam nenozīmīgs (0,1%) ir tādu mājsaimniecību īpatsvars, kas uzskata sevi par turīgām.

Salīdzinot pētījuma rezultātus pēdējo piecu gadu laikā, var novērot pozitīvu tendenci – pakāpeniski palielinās to respondentu īpatsvars, kuri domā, ka nav bagāti, bet dzīvo labi. Tajā pašā laikā samazinās to respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka ir uz nabadzības sliekšņa vai ir nabadzīgi. Tomēr jāatzīmē, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem laika periodiem 2007.gadā pozitīvo vērtējumu pieaugums pret iepriekšējo gadu ir bijis vismazākais.

Materiālā stāvokļa pašnovērtējums dažādos Latvijas reģionos ir atšķirīgs. Vislielākais mājsaimniecību īpatsvars, kuras sniedz atbildi “neesam bagāti, bet dzīvojam labi” dzīvo Rīgā (17,4%) un Pierīgā (15,6%). Turpretī atbildes “esam uz nabadzības sliekšņa vai esam nabadzīgas” visvairāk izsaka Latgalē (26,2% un 4,9%). Tomēr salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem Latgalē dzīvojošo mājsaimniecību materiālā stāvokļa pašnovērtējums uzlabojas. Salīdzinot ar 2006.gadu, 2007.gadā par 2,5 procentpunktiem ir palielinājies to mājsaimiecību skaits Latgalē, kuras savu materiālo stāvokli vērtē “mēs neesam bagāti, bet dzīvojam labi”. Savukārt par 3,0 procentpunktiem ir samazinājies to mājsaimniecību skaits, kuras savu materiālo stāvokli novērtē “mēs esam nabadzīgi”.
Analizējot materiālā stāvokļa pašnovērtējumu dažādās sociālekonomiskajās grupās, jāsecina, ka 2007.gadā viskritiskāk savu materiālo stāvokli vērtē pensionāru mājsaimniecības no kurām 8,9% uzskata, ka ir nabadzīgas.

Jautājot mājsaimniecībām “Kā Jūsu mājsaimniecības ekonomiskā situācija ir mainījusies pēdējā (2007) gada laikā?” 23% mājsaimniecību atzīst, ka tā ir kļuvusi labāka, 47% mājsaimniecību uzskata, ka viņu mājsaimniecības ekonomiskā situācija ir tāda pati, bet 30% pauda viedokli, ka tā ir pasliktinājusies. Tomēr jāatzīmē, ka inflācijas pieaugums izsauca ekonomiskās situācijas negatīvā pašvērtējuma pieaugumu 2007.gada pēdējā ceturksnī (38%).

Sagatavojusi Mājsaimniecību budžetu statistikas daļa
Tālr.67366996
Intars Abražuns
 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi