Statistikas tabula

Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli

Tabulas kods datubāzē
MTG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.03.2019