Statistikas tabula

Notiesāto personu sadalījums pēc nozieguma veida un vecuma

SKG060
Pēdējais pieejamais periods
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 28.08.2020