Statistikas tabula

Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām gada beigās

Tabulas kods datubāzē
KUG150
Dati atjaunoti