Statistikas tabula

Kino

KUG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti