Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa Latvijas reģionos

NBG353

Darbaspēka apsekojuma dati.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti