Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa un dzimuma pa ceturkšņiem

NB031c

Darbaspēka apsekojuma dati.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 4. ceturksni 24.02.2021