Statistikas tabula

Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (mācību gada sākumā)

Tabulas kods datubāzē
IZG210
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 05.08.2019