Statistikas tabula

Pamatskolu un vidusskolu beigušo turpmākā izglītība (%)

IZG180
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 05.08.2020