Statistikas tabula

Vispārizglītojošo skolu beigušo skaits (neieskaitot speciālās skolas un klases)

IZG170
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti