Statistikas tabula

Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas skolās pa klasēm (mācību gada sākumā)

IZG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 05.08.2019
Par 2019. gadu 05.08.2020